Croazia
Principali quotidiani
Novi List
Slobodna Dalmacija
Vecernji-list
Vjesnik

Settimanali
Nacional
Novosti